Kromozom

Klinik Uygulama

ALL
AMKL
AML
APL
CLL
CML
Delesyon
Lenfoma
MDS
MM
MPN
Meme Kanseri
Mide Kanseri
Prenatal
Sendrom
Solid Kanser

Prob Label

Gold
Kırmızı
Mavi
Turuncu
Yeşil

Prob Türü

Amplifikasyon
Breakapart
Delesyon
Hematoloji
Lokus Spesifik
Mikrodelesyon
Prenatal
Sentromer
Sub-Telomer
Temizle

ROS1 (ROS proto-oncogene 1, receptor tyrosine kinase) geni kromozom 6q22.1 bölgesine lokalize olup tirozin kinaz aktivitesi gösteren tip-1 integral membran proteinini kodlar. ROS1 geni farklı birçok kanserde (küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC), over, kolon kanserleri vb.) yeniden düzenlenmelere girmektedir.

SYT diğer adıyla SS18 (synovial sarcoma translocation, chromosome 18) geni, kromozom 18q11.2 bant bölgesine lokalize olup synovial sarkomalarda yeniden düzenlemelere girmektedir.

Kromozom 2’ de lokalize 2p24.3 bölgesinde bulunan proto-onkogen N-MYC (MYCN), hücre büyümesi ve proliferasyonunun düzenlenmesinde rol oynayan bir transkripsiyon faktörüdür. MYCN amplifikasyonu nöroblastoma için en önemli olumsuz prognostik faktördür ve vakaların %25' inde amplifiye edilir. Nöroblastom, dominant bir nöron tümör grubudur ve çocuklarda en sık görülen solid tümörlerden biridir.

MDM2 geni bir onkogen olup, yumuşak doku tümörlerinde, osteosarkomlarda ve özofageal karsinomlar gibi bazı tümör hücrelerinde, genin amplifikasyonu sık görülür.

PD-L1 ve PD-L2 9. kromozomun p24.1 bölgesinde yer alan CD274 ve PDCD1LG2 genleri ile kodlanan, reseptörleri PD-1 ile etkileşime girdiklerinde fizyolojik koşullarda immün tolerans gelişimini sağlayan transmembran proteinleridir. PD-L1 ifadesinde artışın, çeşitli malignitelerde immün kaçış mekanizması oluşturduğu ve genellikle kötü prognoz ile ilişkili olduğu bilinmektedir. PD-1/PD-L1 aksını hedef alan moleküller (Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Avelumab) melanom, Hodgkin lenfoma, renal hücreli karsinom, ürotelyal karsinom, küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, kolorektal karsinom gibi çeşitli malignitelerde onaylı hedeflenmiş tedavi seçenekleri olarak kullanılmaktadır. PD-L1 ifade artışının tümör mikroçevresinde salınan mediyatörler, EBV pozitifliği gibi faktörlerle ilişkili olabildiği bilinmektedir; ancak özellikle Hodgkin lenfomada PD-L1/PD-L2 gen bölgesinde amplifikasyon varlığı dokuda PD-L1 ifade artışı ile ilişkili olarak gösterilmiştir. Diffüz büyük B hücreli lenfomanın bazı alt tiplerinde de (primer mediastinal büyük B hücreli lenfoma, primer santral sinir sistemi lenfoması) amplifikasyonun nadir olmayarak bulunduğu yakın zamanlı çalışmalarda kanıtlanmıştır.

İnsanda bir çok dokuda mitotik indeksin düşük olması nedeniyle metafaz kromozomları elde edilememekte veya hücre kültürlerinin çok uzun zaman alması nedeniyle anöploidi analizinde gecikmeye neden olmaktadır. Bu nedenle, insanda gözlenen anöploidilerden 1/5/19 nolu kromozomların anöploidilerini tespit etmek büyük bir problemdir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsan kromozomlarının her birinin sentromer veya perisentromer bölgelerinde spesifik satellit DNA dizileri bulunmaktadır. Bu diziler oldukça polimorfik diziler olup bireysel farklılıklar gösterebilir.

İnsanda bir çok dokuda mitotik indeksin düşük olması nedeniyle metafaz kromozomları elde edilememekte veya hücre kültürleri çok uzun zaman alması nedeniyle anöploidi analizinde gecikmeye neden olmaktadır. Bu nedenle, insanda en sık gözlenen anöploidilerden kromozom X anöploidilerini tespit etmek büyük bir problemdir.

İnsanda bir çok dokuda mitotik indeksin düşük olması nedeniyle metafaz kromozomları elde edilememekte veya hücre kültürleri çok uzun zaman alması nedeniyle anöploidi analizinde gecikmeye neden olmaktadır. Bu nedenle, insanda en sık gözlenen anöploidilerden kromozom Y anöploidilerini tespit etmek büyük bir problemdir.

Kullanıma hazır tüm sentromer satellit probu, insanda 24 çeşit kromozomun sentromer bölgesine (p11q11) spesifik kırmızı ile işaretlenmiştir.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Telomerler, ökaryotik kromozomların uç kısımlarını kapsayan DNA-protein kompleksleridir. Her telomer 3 ila 20 kb tandem TTAGGG tekrarı içerir. Subtelomerik tekrarlar olarak da bilinen telomer ile ilişkili bölgeler, TTAGGG tekrarlarına çok yakındırlar ve belirli kromozomların alt grupları arasında paylaşılan homolog bölgeleri içerirler.

Prob Adı Kromozom Klinik Uygulama Prob Renk/Label Prob Türü
17-012 - primeFISH® 17q12 (Her2/Neu) LS DC Probe Kit 17 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-014 - primeFISH® ROS1 (6q22) Breakapart DC Probe Kit 6 Solid Kanser

    Breakapart

17-015 - primeFISH® EGFR (7p11) LS DC Probe Kit 7 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-016 - primeFISH® cMET (7q31) LS DC Probe Kit 7 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-017 - primeFISH® RB1 (13q14) LS DC Probe Kit 13 Solid Kanser

    Delesyon

17-053 - primeFISH® ALK (2p23) Breakapart DC Probe Kit 2 Solid Kanser

    Breakapart

17-076 - primeFISH® Syt (SS18) (18q11.2) Breakapart DC Probe Kit 18 Solid Kanser

    Breakapart

17-078 - primeFISH® HMGB1 (13q12) LS DC Probe Kit 13 Solid Kanser

   
17-085 - primeFISH® EWSR1 (22q12) Breakapart DC Probe Kit 22 Solid Kanser

    Breakapart

17-089 - primeFISH® N-MYC (2p24) LC DC Prob Kiti 2 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-090 - primeFISH® RET (10q11) Breakapart DC Probe Kit 10 Solid Kanser

    Breakapart

17-140 - primeFISH® MDM2 (12q15) LS DC Probe Kit 12 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-141 - primeFISH® IGK (2p11) Breakapart DC Prob Kiti 2 Solid Kanser

    Breakapart

17-150 - primeFISH® NF-1 (Neurofibromatosis) (17q11) LS DC Probe Kit 17 Solid Kanser

   
17-165 - primeFISH® FGFR1 (8p11) Breakapart TC Probe Kit 8 Solid Kanser

     Breakapart

17-190 - primeFISH® PD-L1 (CD274) (9p24.1) LS DC Prob Kiti 9 Solid Kanser

    Amplifikasyon

17-223 - primeFISH® FRS2 (12q15) LS DC Probe Kit 12 Solid Kanser

   
17-218 - primeFISH® NTRK1 Breakapart TC Probe Kit 1 Solid Kanser

     Breakapart

17-219 - primeFISH® NTRK2 Breakapart TC Probe Kit 9 Solid Kanser

     Breakapart

17-220 - primeFISH® NTRK3 Breakapart TC Probe Kit 15 Solid Kanser

     Breakapart

17-227 - primeFISH® PD-L1 (9q24.1) Breakapart DC Probe Kit 9 Solid Kanser

    Breakapart

17-196 - primeFISH® IKZF3 (17q12) Breakapart DC Probe Kit 17 Solid Kanser

    Breakapart

17-233 - primeFISH® FGFR3 (4p16.3) Breakapart DC Prob Kit 4 Solid Kanser

    Breakapart

1002-C1/5/19 - primeFISH® Chr 1/5/19 Centromeric Probe Kit 1519
    Sentromer

1002-C2 - primeFISH® Chr 2 Centromeric Probe Kit 2
    Sentromer

1002-C3 - primeFISH® Chr 3 Centromeric Probe Kit 3
    Sentromer

1002-C4 - primeFISH® Chr 4 Centromeric Probe Kit 4
    Sentromer

1002-C6 - primeFISH® Chr 6 Centromeric Probe Kit 6
    Sentromer

1002-C7 - primeFISH® Chr 7 Centromeric Probe Kit 7
    Sentromer

1002-C8 - primeFISH® Chr 8 Centromeric Probe Kit 8
    Sentromer

1002-C9 - primeFISH® Chr 9 Centromeric Probe Kit 9
    Sentromer

1002-C10 - primeFISH® Chr 10 Centromeric Probe Kit 10
    Sentromer

1002-C11 - primeFISH® Chr 11 Centromeric Probe Kit 11
    Sentromer

1002-C12 - primeFISH® Chr 12 Centromeric Probe Kit 12
    Sentromer

1002-C13/21 - primeFISH® Chr 13/21 Centromeric Probe Kit 1321
    Sentromer

1002-C14/22 - primeFISH® Chr 14/22 Centromeric Probe Kit 1422
    Sentromer

1002-C15 - primeFISH® Chr 15 Centromeric Probe Kit 15
    Sentromer

1002-C16 - primeFISH® Chr 16 Centromeric Probe Kit 16
    Sentromer

1002-C17 - primeFISH® Chr 17 Centromeric Probe Kit 17
    Sentromer

1002-C18 - primeFISH® Chr 18 Centromeric Probe Kit 18
    Sentromer

1002-C20 - primeFISH® Chr 20 Centromeric Probe Kit 20
    Sentromer

1002-CX - primeFISH® Chr X Centromeric Probe Kit X
    Sentromer

1002-CY - primeFISH® Chr Y Centromeric Probe Kit Y
    Sentromer

1002-CS - primeFISH® Tüm Centromeric Probe Kit 12345678910111213141516171819202122XY
      Sentromer

1002-S1q12 - primeFISH® 1q12 PeriCentromeric Probe Kit 1
    Sentromer

1002-S9q12 - primeFISH® 9q12 PeriCentromeric Probe Kit 9
    Sentromer

1003-ST2p - primeFISH® 2p Subtelomeric Probe Kit 2 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST2q - primeFISH® 2q Subtelomeric Probe Kit 2 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST2 - primeFISH® 2p/2q Subtelomeric Probe Kit 2 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST3p - primeFISH® 3p Subtelomeric Probe Kit 3 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST4p - primeFISH® 4p Subtelomeric Probe Kit 4 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST4q - primeFISH® 4q Subtelomeric Probe Kit 4 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST4 - primeFISH® 4p/4q Subtelomeric Probe Kit 4 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST5q - primeFISH® 5q Subtelomeric Probe Kit 5 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST8q - primeFISH® 8q Subtelomeric Probe Kit 8 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST10q - primeFISH® 10q Subtelomeric Probe Kit 10 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST13q - primeFISH® 13q Subtelomeric Probe Kit 13 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST14q - primeFISH® 14q Subtelomeric Probe Kit 14 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST15q - primeFISH® 15q Subtelomeric Probe Kit 15 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST16p - primeFISH® 16p Subtelomeric Probe Kit 16 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST16q - primeFISH® 16q Subtelomeric Probe Kit 16 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST16 - primeFISH® 16p/16q Subtelomeric Probe Kit 16 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST18p - primeFISH® 18p Subtelomeric Probe Kit 18 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST18q - primeFISH® 18q Subtelomeric Probe Kit 18 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST18 - primeFISH® 18p/18q Subtelomeric Probe Kit 18 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST19q - primeFISH® 19q Subtelomeric Probe Kit 19 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST20p - primeFISH® 20p Subtelomeric Probe Kit 20 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-ST22q - primeFISH® 22q Subtelomeric Probe Kit 22 Delesyon

    Sub-Telomer

1003-STXpYp - primeFISH® Xp/Yp Subtelomeric Probe Kit XY Delesyon

    Sub-Telomer

turuncu
  
 
3WTURK CMS v8.3.3