DİAGEN Biyoteknolojik Sistemler Sağlık Hizmetleri ve Otomasyonu San. Tic. A.Ş olarak;  Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları üretimi alanlarında verdiğimiz hizmetlerin bilim ve tekniğe uygun olarak cevap verecek şekilde geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi temel amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen hususları yürüttüğü faaliyetlerde çalışmaktan mutluluk duyan, konularında uzman, yetkin, güler yüzlü ekibimiz ile taahhüt etmekteyiz;

  • Güvenilir ve kaliteli ürün hizmeti sunmak ve hizmet kalitesini mevcut bilimsel ilerlemeler doğrultusunda sürekli geliştirmek,
  • Müşteri ve personel taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunmak ve paydaşlarının memnuniyetini her koşulda amaç edinmek,
  • Yönetim ve personel olarak tüm birimlerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmek ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katılımını sağlamak,
  • İyi eğitilmiş ve kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan personelimiz ile sürekli bilgi üreten bir şirket olmak,
  • Üretimde ve hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemek,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilimsel etik çerçevesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütmek,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere, Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, sistemin sürekliliğini sağlamak,
  • Uluslararası ‘TS EN ISO 13485:2016, TS/EN ISO 9001:2015 ve TS/EN ISO 14001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına ve 2017/746 Sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazı Yönetmeliği gerekleri ile bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun şekilde kalitemizi ve yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.
 
3WTURK CMS v8.3.3