primeFISH®

17-064 primeFISH® ATM / TP53 LS DC Prob Kiti
Kromozom: Chr. 11, Chr. 17
Renk: Kırmızı, Yeşil
Referans No: 17-064
Gene: ATM, TP53
Klinik Uygulama: ALL, MM, CLL, AML, Lenfoma, MDS
Bu prob kombinasyonundan birincisi TP53 genidir. TP53 geni insanda bir çok solid tümörde ve lösemilerde delesyona uğramaktadır.
 
Bu nedenle, hem solid tümörlerin hem de lösemilerin metafaz ve interfaz hücrelerinde, TP53 geninin durumunu ortaya koymak için TP53 DNA FISH probu geliştirilmiştir.
 
TP53 geni kırmızı ile işaretlidir. Kombinasyondaki ikinci prob ise ATM (ataxia telangiectasia mutated) genidir. ATM geni kromozom 11q22.3 bölgesine lokalizedir.
 
Kromozom 11q22.3 bant bölgesindeki ATM genine spesifik olarak dizayn edilmiş DNA FISH probu yeşil ile işaretlenmiştir.