primeFISH®

MLL (11q23) Breakapart
Kromozom: 11
Referans No: 17-002
Klinik Uygulama: ALL, AML
Renk: Kırmızı, Yeşil
Gen: KMT2
Prob Türü: Breakapart

KMT2A geninin yeniden düzenlemeleri,  DNA topoizomeraz II inhibitörü ile tedavi edilen kanser hastalarının %1-15 kadarında KMT2A translokasyonları ile bağlantılı olan terapi-ilişkili lösemi (t-AML) gelişir. KMT2A genini içeren translokasyonlar tüm akut myeloid lösemilerin (AML) %5-6, tüm akut lenfoblastik lösemilerin (ALL) %5-10 kadarında saptanır. KMT2A genini içeren translokasyonların sıklığı AML (%50) ve de ALL (%80) sahibi infantlarda anlamlı ölçüde daha yüksektir. KMT2A için 30’un üzerinde füzyon partneri dokümante edilmiştir; en yaygın translokasyonlar ALL hastalarında t(4;11) ve t(11;19), AML hastalarında t(6;11), t(9;11) ve t(11;19)’dur. Genel olarak, akut lösemi hastalarında KMT2A yeniden düzenlenmelerinin bulunması daha az olumlu prognoza işaret eder. Ancak, yakın zamanlı çalışmalar spesifik KMT2A translokasyon partnerinin klinik konsepte bağlı olarak terapiye yanıt ve toplam prognoz üzerinde etkili olabileceğini ileri sürüyor.

  • Gindin T, et al. (2015) Hematol Oncol 33(4) 239-46.
  • Arsham, MS., Barch, MJ. and Lawce HJ. (eds.) (2017) The AGT Cytogenetics Laboratory Manual. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
  • Burns et al (2018) Hematology (7th ed) Ch 64: Pathobiology of acute lymphoblastic leukemia:1005–1019.e11
Artboard 211
Normal
Artboard 111 copy
Breakapart
Artboard 1asdcopy 2

Kırmızı ile yeşil sinyal arasında iki füzyon sinyali olarak sayılan boşluk iki sinyal genişliğinden daha dardır.

Artboard dsd1 copy 3

İki füzyon sinyali olarak sayılır, bir füzyon sinyali dağınıktır.

9as999

Örtüşen çekirdekleri saymayın – her iki çekirdeğin tüm alanları görünmez.

Artboardsd 1 copy 5

Saymayın – çekirdeklerin sınırları belirlenemeyecek kadar birbirine çok yakın.