primeFISH®

17-033 primeFISH® TEL-AML t(12;21) DF DC Prob Kiti
Kromozom: Chr. 12, Chr. 21
Renk: Kırmızı, Yeşil
Referans No: 17-033
Gene: ETV6, RUNX1
Klinik Uygulama: ALL
TEL-AML1 diğer adıyla ETV6-RUNX1 füzyon geni lösemilerden ALL (akut lenfoblastik lösemi)’ de yaygın olarak görülen bir anomalidir.
 
Bu füzyon geni, kromozom 12p13.2 ve kromozom 21q22.12 bant bölgelerinin resiprokal translokasyonu sonucu oluşan ve gen seviyesinde de TEL geni ile AML1 geni arasındaki yeniden düzenleme ile oluşan kimerik bir gendir.
 
Bu füzyon gen yapısına katılan TEL geni kromozom 12p13.2 ve AML1 geni ise kromozom 21q22.12 bant bölgesinde lokalizedir. Geliştirilen TEL-AML1 çift renkli çift sinyal füzyonlu DNA FISH probu, kısmen tekrarlayan diziler çıkartılarak dizayn edilen çift renkli bir probtur.
 
Kromozom 12 üzerine lokalize TEL genini içine alan DNA probu kırmızı ve kromozom 21 üzerinde lokalize AML1 genini içine alan DNA probu ise yeşil ile işaretlenmiştir.