primeFISH®

17-020 primeFISH® DiGeorge TBX1 22q LS DC Prob Kiti
Kromozom: Chr. 22
Renk: Kırmızı, Yeşil
Referans No: 17-020
Gene: TBX1, ARSA, SHANK3
Klinik Uygulama: Sendrom
DiGeorge ve 22q13 lokus delesyon sendromlarında submikroskobik deleyonlar yaygın olarak görülmektedir. Bu bölgelerden TBX1 gen bölgesine spesifik DNA FISH probu, kromozom 22q11.21’de lokalize “TBX1” ve SHGC-56622 STS markırını kapsamaktadır.
 
Kromozom 22q13 bölgesinde D21S1575 STS markırı içeren DNA bölgesi kontrol probu olarak kullanılmıştır. DiGeorge “TBX1” DNA FISH probu kırmızı, 22q13 kontrol probu ise yeşil ile işaretlidir.