primeFISH®

17-019 primeFISH® DiGeorge N25 22q LS DC Prob Kiti
Kromozom: Chr. 22
Renk: Kırmızı, Yeşil
Referans No: 17-019
Gene: DGCR2, GSC2, ARSA, SHANK3
Klinik Uygulama: Sendrom
DiGeorge ve 22q13 lokus delesyon sendromlarında, submikroskobik delesyonlar yaygın olarak görülmektedir. Bu bölgelerden N25 lokusuna spesifik DNA FISH probu, kromozom 22’ de lokalize
“N25” bölgesini içeren D22S1670 STS markırını ve DGCR2 (DiGeorge kritik bölge-2) bölgesini kapsamaktadır.
 
Kontrol olarak, 22q13 bölgesinde D21S1575 STS markırı içeren prob kullanılmıştır. DiGeorge N25 DNA FISH probu kırmızı, 22q13 probu ise yeşil ile işaretlenmiştir.