primeFISH®

17-002 primeFISH® MLL (11q23) Breakapart DC Prob Kiti
Kromozom: Chr. 11
Renk: Kırmızı, Yeşil
Referans No: 17-002
Gene: KMT2A Distal, KMT2A Proksimal
Klinik Uygulama: ALL
MLL (Mixed Lineage Leukemia) veya diğer adıyla KMT2A (lysine (k)-spesifik methyltransferase 2A) geni infant ALL’ de sıklıkla ve nadir de olsa AML grubunda da yeniden düzenlenmelere girmektedir. MLL geni birçok genle translokasyonlara girmektedir. MLL geni kromozom 11q23 bölgesinde lokalizedir.
 
Geliştirilen MLL breakapart DNA FISH probu, kısmen tekrarlayan dizilerin çıkartılarak dizayn edildiği bir probtur. Prob çift renkli dizayn edilmiş olup, MLL geninin 5’- bölgesinden elde edilen tek kopya DNA dizileri yeşil ve 3’- bölgesinden (telomer tarafında) elde edilenler ise kırmızı ile işaretlenmiştir.