Covid-19 Test Kitleri

Diagen COVID-19 Real Time PCR Kitleri, COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS-CoV-2 Coronavirus’ un kalitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir real time PCR testleridir. İzole edilen viral RNA’ dan bir reverz transkriptaz enzimi ile cDNA sentezinden sonra spesifik primer ve floresan işaretli prob ile virüs genomunda S-geni ve/veya ORF1ab-geni amplifiye edilmektedir.

  •  Dia-CV19-1
  •  Dia-CV19-2
  •  Dia-CV19-3

 

Dokümanlar