Covid 19 Test Kiti T.C. Sağlık Bakanlığı onayını aldı.

Covid 19 Test Kiti T.C. Sağlık Bakanlığı onayını aldı.

 

COVID-19 Real Time PCR Kitleri

Diagen COVID-19 Real Time PCR Kitlerimiz T.C. Sağlık Bakanlığı onayını aldı.

Diagen COVID-19 Real Time PCR Kitleri, COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS-CoV-2 Coronavirus’ un kalitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir real time PCR  testleridir.  İzole edilen viral RNA’ dan bir reverz transkriptaz enzimi ile cDNA sentezinden sonra spesifik primer ve floresan işaretli prob ile virüs genomunda S-geni ve/veya ORF1ab-geni amplifiye edilmektedir.

PCR sırasında yayılan floresan ışıma, real time PCR cihazı optik ünitesi tarafından ölçülür. Ayrı ayrı tüplerde amplifiye edilmiş gen dizisi (SARS-CoV-2 / S-geni) ve (SARS-CoV-2 / ORF1ab-geni)  floresan FAM kanalı ile (multipleks FAM/Texas Red), her tüpte yer alan internal kontrol ise floresan HEX kanalı ile saptanır.

  • Alt solunum yolu örneklerinde (bronkoalveolar lavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örneklerinde (nazofaringeal sıvılar, nazofareingela swap) etken tespiti yapılır.
  • Diğer CoV türleri (HCoV-229E, -NL63, -OC43 ve -HKU1, MERS-CoV) ile çağraz reaksiyon vermez.
  • Klinik analitik hasasiyeti 2x102 kopya/ml’ dir.

                                    

03.06.2020 10:09