• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında tedarik, satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirme,
 • Çalışanların kendilerini geliştirme fırsatı tanıyan  ve performansını değerlendiren, ödüllendiren ve hissedar olmayı teşvik eden ve emeklilik sonrası bilgi ve tecrübesinden faydalanmayı ön gören bir yönetim anlayışını benimseme,
 • Yöneticilerimiz, kuruluşumuzun kurumsal kimliğini oluşturan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu şartların uygulanması konusunda sürekli kendilerini iyileştirmeyi, şeffaf olmayı ve hesap verilebilirlik ilkesini benimseme,
 • Hissedarlara  meşru en az sermaye ile meşru en çok kazanç elde etme,
 • Kamuoyunun kuruluşumuzun ; lider, dürüst, ilkeli, yenilikçi, sürekli  öğrenen, paylaşan, güvenilir, adil, hızlı ve  kaliteli ürün ve hizmet sunmasını bilme,
 • Rakipler, müşterilerimizin tedarikçileridir, Pazar ve müşterinin güvencesi ve memnuniyetini sağlamada paydaş kabul ederek iletişim ve paylaşıma açık davranma,
 • Küreselleşme ekonomisinde değişen şartlara uyum sağlanması amacıyla kuruluşumuzun stratejik planlanlarını geçerli ve güvenilir veriler çerçevesinde hazırlama ve  stratejik pazar şartlarına uygun ürün ve hizmetleri pazarlayarak müşterinin tercihlerini yönetme,
 • Mevcut ve gelecek nesil için sektörümüzün insan, hayvan ve çevrenin korunmasında sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirme,
 • İşbirliği yapılacak kuruluşlarla  bilgi ve deneyimimizi müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla paylaşma,
 • Kaynak kullanımını; insanlığın ortak malı ve  kuruluşumuzun idari ve mali işlerine tahsis edilen beşeri ve maddi kaynakların etkin ve verimli kullanması amacıyla fonksiyonel bütçe yaklaşımıyla maliyetleri, optimal düzeyine indirme,
 • Tedarikçilerimizle; müşterilerimizin  beklenti ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetin üretilmesinde daima işbirliği yapma,
 • Sürekli İyileştirme;  kuruluşumuzun pazarlama ve satış, teknik hizmetler, dış ticaret ve üretim hizmetleriyle satış sonrası hizmetlerini, gözden geçirerek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yeniden tasarlama, 

temel prensibimizdir.