Primers and Probes

Primers and Probes

Primer ve Problar

   DNA Primer (Oligonükleotit) Sentezi (BIOMERS)

PR-XS-SP

0,02 μmol (20 nmol) / > 2 OD (Cartridge) (en fazla 60 nt' e kadar; HPLC, PAGE ve wobble seçeneği yok)

PR-S-SP

0,05 μmol (50 nmol) / 3 - 5 OD (Cartridge/HPLC); 1 - 3 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-M-SP

0,20 μmol (200 nmol) / 10 - 20 OD (Cartridge/HPLC); 3 - 6 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-L-SP

1,00 μmol (1000 nmol) / 30 - 60 OD (Cartridge/HPLC); 10 - 20 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-XL-SP

10,00 μmol (10000 nmol) / 200 - 400 OD (Cartridge/HPLC); PAGE OD değeri sorunuz.

   

PR-XS-HP

0,02 μmol (20 nmol) / > 2 OD (Cartridge) (en fazla 60 nt' e kadar; HPLC, PAGE ve wobble seçeneği yok)

PR-S-HP

0,05 μmol (50 nmol) / 3 - 5 OD (Cartridge/HPLC); 1 - 3 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-M-HP

0,20 μmol (200 nmol) / 10 - 20 OD (Cartridge/HPLC); 3 - 6 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-L-HP

1,00 μmol (1000 nmol) / 30 - 60 OD (Cartridge/HPLC); 10 - 20 OD (PAGE) (60 nt' e kadar cartridge; 140 nt' e kadar HPLC veya PAGE yapılır)

PR-XL-HP

10,00 μmol (10000 nmol) / 200 - 400 OD (Cartridge/HPLC); PAGE OD değeri sorunuz.

   
 

SP: Standart Pürifikasyon (Cartridge)

 

HP: HPLC Pürifikasyon

   
 

Primerler en az 12 nt olarak XS ve S formatında ve en az 6 nt olarak M, L ve XL formatında sentezlenebilir.

 

Tüm primerler tuzdan arındırılmış (salt free), liyofilize ve konsantrasyon değerleri raporlanmış olarak sunulmaktadır.

 

Tüm primerler (50 nt' e kadar) MALDI mass spectrometry ile kontrol edilmektedir.

 

Primer dizisine 2'-Deoxyinosine, Phosphothioate (PTO), RNA / 2' -OMe-RNA base ekleme seçeneği vardır.

 

Wobble seçeneği; M=A+C R=A+G W=A+T S=G+C Y=C+T V=A+G+C H=A+C+T D=A+G+T B=G+T+C N=A+G+C+T K=G+T

 

Liyofilize primerler oda ısısı şartlarında nakledilebilmekte ve saklanabilmektedir. Sulandırılmış primerler ise en az -20°C' de saklanmalı ve taşınmalıdır.

   
 

Dual-Labelled Probes (Çift İşaretli Problar) - HPLC

 

5' Fluorophor / 3' Quencher; S (>1 OD), M (>3 OD), L (>6 OD)

 

5' 6-FAM, HEX, TET / 3' TAMRA

 

5' 6-FAM, HEX, TET / 3' Dabcyl

 

5' 6-FAM, HEX, TET / 3' BHQ-1

 

5' Cy3, Cy5 / 3' BHQ-2

 

5' TAMRA, ROX / 3' BHQ-2

 

5' FAM / 3' DDQ-1

 

5' Cy3, TAMRA, TexasRed, ROX, Cy5 / 3' BBQ-650

 

* Farklı seçenekler mevcuttur, lütfen isteyiniz.

   
 

Molecular Beacon Probes - HPLC

 

5' Fluorophor / 3' Quencher; S (>1 OD), M (>3 OD), L (>6 OD)

 

5' 6-FAM, HEX, TET / 3' Dabcyl

 

5' TAMRA / 3' Dabcyl

 

5' 6-FAM, HEX, TET / 3' BHQ-1

 

5' Cy3, Cy5 / 3' BHQ-2

 

5' TAMRA, ROX, TexasRed / 3' BHQ-2

 

* Farklı seçenekler mevcuttur, lütfen isteyiniz.