İnsan Sağlığı Tanı Kitleri

Sağlık teknolojilerinde insan hastalıklarının erken teşhisi için çeşitli analiz yöntemlerinin ve tanı kitlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Araştırma Ürünleri

PCR, seroloji, biyokimya ve ekstraksiyon sistemleri alanlarında araştırma ürünleri geliştirilmektedir.

Proje ve Laboratuvar Hizmetleri

Araştırma çalışmalarınız için dilerseniz kit, dilerseniz laboratuvar analiz desteği sağlamaktayız.

Gelişmelerden Haberdar Olun

Ürünlerimizi Yakından Tanıyın

Diagen
Diagen

İnsan Sağlığı Tanı Ürünleri

 • PrimeFISH®
 • Genetik Tanı
Diagen
Diagen

Covid-19 Tespit Kitleri

Diagen COVID-19 Real Time PCR Kitleri, COVID-2019’ un etiyolojik ajanı olan SARS-CoV-2 Coronavirus’ un kalitatif tespiti için tasarlanan prob tabanlı bir real time PCR testleridir. İzole edilen viral RNA’ dan bir reverz transkriptaz enzimi ile cDNA sentezinden sonra spesifik primer ve floresan işaretli prob ile virüs genomunda S-geni ve/veya ORF1ab-geni amplifiye edilmektedir.

 • Dia-CV19-1
 • Dia-CV19-2
 • Dia-CV19-3
Diagen
Diagen

SMA Kopya Sayısı Tarama Testi

Spinal musküler atrofi (SMA) çoğunlukla otozomal resesif bozukluklardan kaynaklanan, motor nöronların kaybı ile karakterize bir kas hastalığıdır. Bireylerde ilerleyici kas güçlüğü ve felç ile sonuçlanan nöromüsküler etkiler gözlenmektedir. SMA hastalığı toplumda 1/10.000 oranında hasta ve 1/40 taşıyıcı sıklığıyla oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. SMA Hastalığı kromozom 5q13.3 lokusunda introkromozom tekrarı olarak bulunan Survival Motor Neuron geninin yüksek homolojiye sahip iki kopyası SMN1 ve SMN2 gen bölgeleri üzerinde tipik olarak ekson 7 bölgesinde tespit edilir. (Lefebvre et al., 1995; Schmutz et al., 2004) SMA hastalarının ~95%’inde SMN1 ekson 7 bölgesi bulunmazken, normal bireylerde tipik olarak iki veya daha fazla fonksiyonel SMN1 kopyası görülebilir.

Diagen
Diagen

Gynaecological Clinic

Procedur Aran Manu Producs Rahe Convene Cuvte Mann Manucu Produc Rather Conven Cuvate Mana Ths Conven Credib envisioneer ubiquitous nichereri markets nsparen Dramaticay enable worldwide action items whereas mne Procedu Aran Manu Producs Rather Convene Cuvae Man Testin Motin Was Procedur Arramin

 • Qualified Doctors
 • 24×7 Emergency Services
 • General Medical
 • Furthering Patien Care
 • Integrity & Innovations
 • Model of Healthcare
Diagen
Diagen

Gynaecological Clinic

Procedur Aran Manu Producs Rahe Convene Cuvte Mann Manucu Produc Rather Conven Cuvate Mana Ths Conven Credib envisioneer ubiquitous nichereri markets nsparen Dramaticay enable worldwide action items whereas mne Procedu Aran Manu Producs Rather Convene Cuvae Man Testin Motin Was Procedur Arramin

 • Qualified Doctors
 • 24×7 Emergency Services
 • General Medical
 • Furthering Patien Care
 • Integrity & Innovations
 • Model of Healthcare
Diagen
Diagen

Laryngological Clinic

Procedur Aran Manu Producs Rahe Convene Cuvte Mann Manucu Produc Rather Conven Cuvate Mana Ths Conven Credib envisioneer ubiquitous nichereri markets nsparen Dramaticay enable worldwide action items whereas mne Procedu Aran Manu Producs Rather Convene Cuvae Man Testin Motin Was Procedur Arramin

 • Qualified Doctors
 • 24×7 Emergency Services
 • General Medical
 • Furthering Patien Care
 • Integrity & Innovations
 • Model of Healthcare
Diagen
Diagen

Pediatric Clinic

Procedur Aran Manu Producs Rahe Convene Cuvte Mann Manucu Produc Rather Conven Cuvate Mana Ths Conven Credib envisioneer ubiquitous nichereri markets nsparen Dramaticay enable worldwide action items whereas mne Procedu Aran Manu Producs Rather Convene Cuvae Man Testin Motin Was Procedur Arramin

 • Qualified Doctors
 • 24×7 Emergency Services
 • General Medical
 • Furthering Patien Care
 • Integrity & Innovations
 • Model of Healthcare

Uzman Satış Temsilcilerimize Ulaşın